نخستین کتاب آموزش زبان مجاری به فارسی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تلفظ زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:49 ب.ظ


تلفظ زبان مجاری

این خلاصه دستورالعملی ارایه می‌دهد که شما را قادر می‌سازد، به نحوی کلمات را ادا کنید تا توسط مجاری‌ها قابل تشخیص باشد. به هر ترتیب بهترین راه برای داشتن لهجه مجاری این است که به خودِ مجاری‌ها گوش داده و سعی کنید از آنها تقلید کنید.

مجاری یک زبان آوایی است و همانطور که نوشته می‌شود خوانده می‌شود و مزیت آن این است که اگر تلفظ صحیح همه حروف را بیاموزید تقریبا می‌توانید تمامی کلمات را درست ادا کنید. تلفظ لغاتی که از این قاعده مستثنی هستند جلوی آنها در پرانتز آمده است. مثلاً: utca تلفظ می‌شود: ucca

تلفظ زبان مجاری - هنگامی که لغات مجاری را تلفظ می‌کنید دو نکته بسیار مهم را بخاطر بسپارید:

  • تمامی صداهای مجاری باید مجزا تلفظ شوند.
  • فشار و استرس همیشه روی اولین سیلاب کلمه است.

حروف صدادار در زبان مجاری - تلفظ زبان مجاری :

به جز a  و á و e و é، حروف صدادار مجاری نوع بلند و کوتاه از همان صدا را دارند. حروف صدادار بلند باید با زمانی تقریباً دو برابر طولانی‌تر از زمانی که نوع کوتاه آنها تلفظ می‌شود ادا گردند. در نوشتار حروف صدادار کوتاه ممکن است یک یا دو نقطه بالای خود داشته باشند. حروف صدادار بلند نیز ممکن است یک یا دو علامتِ (˝) روی خود داشته باشند.

برای بهتر آموختنِ تلفظِ صحیحِ حروف، کمی از زبان انگلیسی کمک می‌گیریم:

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
hatمانند o در hot است فقط چانه خود را پایین بکشیدa
hátمانند u در hut با کِششِ دو برابرá
nemمانند e در pene
délمانند a در play فقط قبل از ادای y اندکی روی a توقف کنیدé
mitمانند i در sit فقط زبان خود را اندکی جلوتر قرار دهیدi
vízمانند ee در meetí
holمانند aw در paw فقط کوتاهتر و لبانتان را هم گِرد کنیدo
مانند aw در paw فقط لبانتان را گِرد کنیدó
önمانند o در polite فقط لبانتان را گِرد کنیدö
مانند o در polite فقط لبانتان را گِرد کنید و دو برابر طولانی‌تر آن را بکشیدő
futمانند u در put فقط لبانتان را گِرد کنیدu
búgمانند oo در soonú
ülبگویید i مانند sit سپس لب‌ها را غنچه کرده و زبانتان را جلو قرار دهیدü
tűzبگویید i مانند sit سپس لب‌ها را غنچه کرده و زبانتان را جلو قرار دهید و دو برابر طولانی‌تر آن را بکشیدű

حروف بی‌صدا در زبان مجاری - تلفظ زبان مجاری :

حروف بی‌صدا در مجاری یک یا دو حرفی‌اند به جز dzs که "ژ" تلفظ می‌شود و کاربرد کمی دارد. هر حرف بی‌صدا می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. حروف بلند باید با زمانی تقریباً دو برابر طولانی‌تر از زمانی که نوع کوتاه آنها تلفظ می‌شود ادا گردند. در نوشتار، حروف بی‌صدای بلند دوبار نوشته می‌شوند مانند: ép-éppen و اگر حرف صدادار، شامل دو حرف باشد، فقط حرف اول دوبار نوشته می‌شود مانند: ágy-ággyal

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
babaمانند b در bathb
deمانند d در deepd
falمانند f در facef
Giziمانند g در gullg
házمانند h در househ
képمانند k در parkk
lábمانند l در laughl
mamaمانند m در manm
néniمانند n در non
pékمانند p در tipp
télمانند t در hot فقط زبان را پشت دندان‌های بالا قرار دهیدt
vézaمانند v در vetv
zeneمانند z در zooz

سایر حروف بی‌صدا به قرار ذیل‌اند:

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
cicaمانند ts در hatsc
csakمانند ch در teachercs
edzمانند ds در roadsdz
dzsemمانند j در jamdzs
Gyulaمانند d در during فقط زبانتان را پشتِ کام بالا فشار دهیدgy
Jó- helyمانند y در youj/ly
anyaمانند n در newny
térمانند r اسکاتلندی در Robert نوکِ زبانتان را بغلتانیدr
ésمانند sh در ships
szépمانند s در seasz
tyúkمانند  tدر student فقط زبانتان را پشتِ کام بالا فشار دهیدty
zsebمانند s در pleasurezs

خرید کتاب آموزش زبان مجاری به فارسینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:52 ب.ظ

پسوند n در زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:47 ب.ظ


پسوند n در زبان مجاری : این پسوند در فارسی به معنای "بر، روی" است. برای کلماتی که به مصوت ختم می‌شوند فقط –n را اضافه کنید. (طبق معمول a آخر به á، و e آخر به é قبل از آن تبدیل می‌شوند.)

ajtó - ajtón         fa - fán          Szentendre - Szentendrén

اگر کلمه‌ای به حرفی بی‌صدا ختم شد، یک مصوت به  -n متصل می‌شود. در مورد کلمات مصوت عقب، مصوتی که متصل می‌شود o است. بعد از کلمات مصوت جلو هم مصوتی که متصل می‌شود e یا ö است (ö در صورتی که مصوت آخر کلمه ö, ő, ü  یا ű باشد).

asztal - asztalon       kép - képen       gyümölcs - gyümölcsön

متاسفانه، پسوندهای –n و -ban/-ben همیشه معادلی در فارسی یا انگلیسی ندارند . بنابراین بهترین راه این است که کلمات خاص را همان‌طور که با آن مواجه می‌شوید با پسوندشان یاد بگیرید.

چند مثال در زیر آورده شده است:

در ایستگاه اتوبوسa megállóban
در محل کارmunkában
روی درختa fán
در عکسa képen

آموزش گرامر زبان مجارینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:49 ب.ظ

Már - még هنوز - قبلاً

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:41 ب.ظ


Már - még هنوز - قبلاً

Már - még هنوز - قبلاً : این کلمات اغلب زمانی استفاده می‌شوند که در مورد چیزی سوال می‌شود که آیا انجام شده یا اتفاق افتاده است؟

Már (هنوز، قبل) در جملات مثبت و سوالی استفاده می‌شود.

Még (هنوز، قبل) در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

آیا تا به حال در بوداپست بوده‌ای؟?Voltál már Budapesten
من قبلا در بوداپست بوده‌ام..Voltam már Budapesten
تا به حال در بوداپست نبودی؟?Még nem voltál Budapesten
تا به حال در بوداپست نبوده‌ام..Még nem voltam Budapesten

در این نوع سوالات و جملات، مجارها زمان گذشته استفاده می‌کنند. تا به‌حال با دو فعل در زمان گذشته برخورد کرده‌اید: lenni (بودن) و történik (اتفاق افتادن). صرف کامل فعل lenni از این قرار است:

بودیمvoltunk(mi)بودمvoltam(én)
بودیدvoltatok(ti)بودیvoltál(te)
بودیدvoltak(maguk/önök)بودیدvolt(maga/ön)
بودندvoltak(ők)بودvolt(ő)

Még :

توجه کنید که még در جملات و سوالات مشابه زیر به معنای حتی است:

حتی شما؟?még te is
بله، حتی من..Igen, még én is

و به معنای هنوز در جملات مشابه زیر:

هنوز به کلاس انگلیسی می‌روی؟                    ?Jársz még angolra


کتاب آموزش زیان مجاری به فارسی نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Már - még هنوز - قبلاً

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:39 ب.ظ


Már - még هنوز - قبلاً

Már - még هنوز - قبلاً : این کلمات اغلب زمانی استفاده می‌شوند که در مورد چیزی سوال می‌شود که آیا انجام شده یا اتفاق افتاده است؟

Már (هنوز، قبل) در جملات مثبت و سوالی استفاده می‌شود.

Még (هنوز، قبل) در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

آیا تا به حال در بوداپست بوده‌ای؟?Voltál már Budapesten
من قبلا در بوداپست بوده‌ام..Voltam már Budapesten
تا به حال در بوداپست نبودی؟?Még nem voltál Budapesten
تا به حال در بوداپست نبوده‌ام..Még nem voltam Budapesten

در این نوع سوالات و جملات، مجارها زمان گذشته استفاده می‌کنند. تا به‌حال با دو فعل در زمان گذشته برخورد کرده‌اید: lenni (بودن) و történik (اتفاق افتادن). صرف کامل فعل lenni از این قرار است:

بودیمvoltunk(mi)بودمvoltam(én)
بودیدvoltatok(ti)بودیvoltál(te)
بودیدvoltak(maguk/önök)بودیدvolt(maga/ön)
بودندvoltak(ők)بودvolt(ő)

Még :

توجه کنید که még در جملات و سوالات مشابه زیر به معنای حتی است:

حتی شما؟?még te is
بله، حتی من..Igen, még én is

و به معنای هنوز در جملات مشابه زیر:

هنوز به کلاس انگلیسی می‌روی؟                    ?Jársz még angolra


کتاب آموزش زیان مجاری به فارسی نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:45 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات