نخستین کتاب آموزش زبان مجاری به فارسی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تلفظ زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:49 ب.ظ


تلفظ زبان مجاری

این خلاصه دستورالعملی ارایه می‌دهد که شما را قادر می‌سازد، به نحوی کلمات را ادا کنید تا توسط مجاری‌ها قابل تشخیص باشد. به هر ترتیب بهترین راه برای داشتن لهجه مجاری این است که به خودِ مجاری‌ها گوش داده و سعی کنید از آنها تقلید کنید.

مجاری یک زبان آوایی است و همانطور که نوشته می‌شود خوانده می‌شود و مزیت آن این است که اگر تلفظ صحیح همه حروف را بیاموزید تقریبا می‌توانید تمامی کلمات را درست ادا کنید. تلفظ لغاتی که از این قاعده مستثنی هستند جلوی آنها در پرانتز آمده است. مثلاً: utca تلفظ می‌شود: ucca

تلفظ زبان مجاری - هنگامی که لغات مجاری را تلفظ می‌کنید دو نکته بسیار مهم را بخاطر بسپارید:

 • تمامی صداهای مجاری باید مجزا تلفظ شوند.
 • فشار و استرس همیشه روی اولین سیلاب کلمه است.

حروف صدادار در زبان مجاری - تلفظ زبان مجاری :

به جز a  و á و e و é، حروف صدادار مجاری نوع بلند و کوتاه از همان صدا را دارند. حروف صدادار بلند باید با زمانی تقریباً دو برابر طولانی‌تر از زمانی که نوع کوتاه آنها تلفظ می‌شود ادا گردند. در نوشتار حروف صدادار کوتاه ممکن است یک یا دو نقطه بالای خود داشته باشند. حروف صدادار بلند نیز ممکن است یک یا دو علامتِ (˝) روی خود داشته باشند.

برای بهتر آموختنِ تلفظِ صحیحِ حروف، کمی از زبان انگلیسی کمک می‌گیریم:

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
hatمانند o در hot است فقط چانه خود را پایین بکشیدa
hátمانند u در hut با کِششِ دو برابرá
nemمانند e در pene
délمانند a در play فقط قبل از ادای y اندکی روی a توقف کنیدé
mitمانند i در sit فقط زبان خود را اندکی جلوتر قرار دهیدi
vízمانند ee در meetí
holمانند aw در paw فقط کوتاهتر و لبانتان را هم گِرد کنیدo
مانند aw در paw فقط لبانتان را گِرد کنیدó
önمانند o در polite فقط لبانتان را گِرد کنیدö
مانند o در polite فقط لبانتان را گِرد کنید و دو برابر طولانی‌تر آن را بکشیدő
futمانند u در put فقط لبانتان را گِرد کنیدu
búgمانند oo در soonú
ülبگویید i مانند sit سپس لب‌ها را غنچه کرده و زبانتان را جلو قرار دهیدü
tűzبگویید i مانند sit سپس لب‌ها را غنچه کرده و زبانتان را جلو قرار دهید و دو برابر طولانی‌تر آن را بکشیدű

حروف بی‌صدا در زبان مجاری - تلفظ زبان مجاری :

حروف بی‌صدا در مجاری یک یا دو حرفی‌اند به جز dzs که "ژ" تلفظ می‌شود و کاربرد کمی دارد. هر حرف بی‌صدا می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. حروف بلند باید با زمانی تقریباً دو برابر طولانی‌تر از زمانی که نوع کوتاه آنها تلفظ می‌شود ادا گردند. در نوشتار، حروف بی‌صدای بلند دوبار نوشته می‌شوند مانند: ép-éppen و اگر حرف صدادار، شامل دو حرف باشد، فقط حرف اول دوبار نوشته می‌شود مانند: ágy-ággyal

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
babaمانند b در bathb
deمانند d در deepd
falمانند f در facef
Giziمانند g در gullg
házمانند h در househ
képمانند k در parkk
lábمانند l در laughl
mamaمانند m در manm
néniمانند n در non
pékمانند p در tipp
télمانند t در hot فقط زبان را پشت دندان‌های بالا قرار دهیدt
vézaمانند v در vetv
zeneمانند z در zooz

سایر حروف بی‌صدا به قرار ذیل‌اند:

مثالچطور آن را تلفظ کنیم؟حرف
cicaمانند ts در hatsc
csakمانند ch در teachercs
edzمانند ds در roadsdz
dzsemمانند j در jamdzs
Gyulaمانند d در during فقط زبانتان را پشتِ کام بالا فشار دهیدgy
Jó- helyمانند y در youj/ly
anyaمانند n در newny
térمانند r اسکاتلندی در Robert نوکِ زبانتان را بغلتانیدr
ésمانند sh در ships
szépمانند s در seasz
tyúkمانند  tدر student فقط زبانتان را پشتِ کام بالا فشار دهیدty
zsebمانند s در pleasurezs

خرید کتاب آموزش زبان مجاری به فارسینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:52 ب.ظ

پسوند n در زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:47 ب.ظ


پسوند n در زبان مجاری : این پسوند در فارسی به معنای "بر، روی" است. برای کلماتی که به مصوت ختم می‌شوند فقط –n را اضافه کنید. (طبق معمول a آخر به á، و e آخر به é قبل از آن تبدیل می‌شوند.)

ajtó - ajtón         fa - fán          Szentendre - Szentendrén

اگر کلمه‌ای به حرفی بی‌صدا ختم شد، یک مصوت به  -n متصل می‌شود. در مورد کلمات مصوت عقب، مصوتی که متصل می‌شود o است. بعد از کلمات مصوت جلو هم مصوتی که متصل می‌شود e یا ö است (ö در صورتی که مصوت آخر کلمه ö, ő, ü  یا ű باشد).

asztal - asztalon       kép - képen       gyümölcs - gyümölcsön

متاسفانه، پسوندهای –n و -ban/-ben همیشه معادلی در فارسی یا انگلیسی ندارند . بنابراین بهترین راه این است که کلمات خاص را همان‌طور که با آن مواجه می‌شوید با پسوندشان یاد بگیرید.

چند مثال در زیر آورده شده است:

در ایستگاه اتوبوسa megállóban
در محل کارmunkában
روی درختa fán
در عکسa képen

آموزش گرامر زبان مجارینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:49 ب.ظ

Már - még هنوز - قبلاً

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:41 ب.ظ


Már - még هنوز - قبلاً

Már - még هنوز - قبلاً : این کلمات اغلب زمانی استفاده می‌شوند که در مورد چیزی سوال می‌شود که آیا انجام شده یا اتفاق افتاده است؟

Már (هنوز، قبل) در جملات مثبت و سوالی استفاده می‌شود.

Még (هنوز، قبل) در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

آیا تا به حال در بوداپست بوده‌ای؟?Voltál már Budapesten
من قبلا در بوداپست بوده‌ام..Voltam már Budapesten
تا به حال در بوداپست نبودی؟?Még nem voltál Budapesten
تا به حال در بوداپست نبوده‌ام..Még nem voltam Budapesten

در این نوع سوالات و جملات، مجارها زمان گذشته استفاده می‌کنند. تا به‌حال با دو فعل در زمان گذشته برخورد کرده‌اید: lenni (بودن) و történik (اتفاق افتادن). صرف کامل فعل lenni از این قرار است:

بودیمvoltunk(mi)بودمvoltam(én)
بودیدvoltatok(ti)بودیvoltál(te)
بودیدvoltak(maguk/önök)بودیدvolt(maga/ön)
بودندvoltak(ők)بودvolt(ő)

Még :

توجه کنید که még در جملات و سوالات مشابه زیر به معنای حتی است:

حتی شما؟?még te is
بله، حتی من..Igen, még én is

و به معنای هنوز در جملات مشابه زیر:

هنوز به کلاس انگلیسی می‌روی؟                    ?Jársz még angolra


کتاب آموزش زیان مجاری به فارسی نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Már - még هنوز - قبلاً

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:39 ب.ظ


Már - még هنوز - قبلاً

Már - még هنوز - قبلاً : این کلمات اغلب زمانی استفاده می‌شوند که در مورد چیزی سوال می‌شود که آیا انجام شده یا اتفاق افتاده است؟

Már (هنوز، قبل) در جملات مثبت و سوالی استفاده می‌شود.

Még (هنوز، قبل) در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

آیا تا به حال در بوداپست بوده‌ای؟?Voltál már Budapesten
من قبلا در بوداپست بوده‌ام..Voltam már Budapesten
تا به حال در بوداپست نبودی؟?Még nem voltál Budapesten
تا به حال در بوداپست نبوده‌ام..Még nem voltam Budapesten

در این نوع سوالات و جملات، مجارها زمان گذشته استفاده می‌کنند. تا به‌حال با دو فعل در زمان گذشته برخورد کرده‌اید: lenni (بودن) و történik (اتفاق افتادن). صرف کامل فعل lenni از این قرار است:

بودیمvoltunk(mi)بودمvoltam(én)
بودیدvoltatok(ti)بودیvoltál(te)
بودیدvoltak(maguk/önök)بودیدvolt(maga/ön)
بودندvoltak(ők)بودvolt(ő)

Még :

توجه کنید که még در جملات و سوالات مشابه زیر به معنای حتی است:

حتی شما؟?még te is
بله، حتی من..Igen, még én is

و به معنای هنوز در جملات مشابه زیر:

هنوز به کلاس انگلیسی می‌روی؟                    ?Jársz még angolra


کتاب آموزش زیان مجاری به فارسی نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:45 ب.ظ

نام مستعار در زبان مجاری (Diminutive Names)

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:34 ب.ظ

نام مستعار در زبان مجاری (Diminutive Names)

نام مستعار در زبان مجاری (Diminutive Names)

 پسوند -ka/-ke در زبان مجاری

Sanyi از نام Sándor (شاندور یا همان الکساندر) گرفته شده است. معمولا شکل مختصر شده اسم‌های مجاری در بین دوستان و اقوام استفاده می‌شود. گاهی اوقات از پسوند مختصر شونده -ka/-ke استفاده می‌شود (مثل Sanyika). پسوند -ka/-ke بیشتر مواقع برای کودکان استفاده می‌شود، و خیلی کم نیز برای زنان. برای مثال، در محل کار، خانمی که Mária صدایش می‌کنند به صورت Marika توسط همکاران و رییسش مورد خطاب قرار گیرد. مردان و زنان مسن نیز معمولا با شکل مختصر نام‌هایشان صدا زده می‌شوند، مثل Sanyi bácsi, Irénke néni و غیره.

در زیر لیستی از اسامی معمول آورده شده است. گاهی اوقات اندکی دشوار است که نام را بصورت مختصر شده به یاد آورید پس بهتر است که این جدول را به خاطر بسپارید. (برخی نام‌های مجاری هیچ معادل انگلیسی ندارند.)

اسامی مذکراسامی مونث
نام کاملمصغر شدهنام کاملمصغر شده
András Andrew(Andris(kaAndreaAndi
BandiAnna AnnPanni, Ani
Béla(Bélus(ka(Annus(ka
Ferenc Francis(Feri(keÁgnes Agnes(Ági(ka
Gábor Gabriel(Gabi(kaErzsébet(Erzsi(ke
György George(Gyuri(kaElizabeth(Bözsi(ke
Gyula Julius(Gyuszi(kaÉva EvaÉvi(ke), Vica
JulianGabriella(Gabi(ka
Imre EmericImiGyörgyiGyörgyike
István Stephen(Pista, Pisti(keGeorgina
 PityuIldikó(lldi(ke
János JohnJancsi(ka), JaniIlona HelenIlonka, Ica
Jenő EugeneJenci, JenőkeElaine(llus(ka
József Joseph(Jóska, Józsi(kaIrén IreneIrénke
Károly Charles(Karcsi(kaJudit JudithJutka
Lajos Lewis(Lali(kaJúlia Julia(Juli(ka), Julis(ka
Louis Katalin Catherine(Kati(ka
László Leslie(Laci(kaKlára Clare(Klári(ka
Mihály Michael(Misi(keMagdolna(Magdi(ka
Miklós NicholasMikiMagdalen 
Pál Paul(Pali(kaMária Mary(Mari(ka
Péter Peter(Peti(keMárta Martha(Márti(ka
Tamás Thomas(Tomi(kaSára Sarah(Sári(ka
Tibor(Tibi(keTerézia Theresa(Teri(ke
Zoltán(Zoli(kaZsuzsa Susan(Zsuzsi(ka

 

آموزش گرامر زیان مجارینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:37 ب.ظ

رستوران مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:30 ب.ظ

رستوران مجاری

رستوران مجاری

رستوران مجاری - در مجارستان فضاهای بسیاری وجود دارد که می‌توان در آنجا غذا خورد.Étterem  معمول‌ترین کلمه برای رستوران است. گرچه، شما ممکن است به vendéglő بروید، این هم رستوران است، اما معمولا ارزان‌تر، یا csárda که مسافرخانه‌های حاشیه شهر است و فضایی روستایی دارد. اگر دانش‌آموزید و دنبال غذایی ارزان برای خوردن می‌گردید، önkiszolgáló étterem (رستوران سلف سرویس) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر به دنبال غذایی سبک و سریع می‌گردید bisztró/ بیسترو یا  büfé/ بوفه، برای ساندویج‌های گرم و سرد انتخابی مناسب است. در pecsenyés، falatozó یا lángossütő غذاهای مخصوص مجاری سرو می‌کنند که سریع آماده می‌شود. شب هنگام، در برخی رستوران‌ها توسط کولی‌ها موسیقی زنده نواخته می‌شود. ویولن زن سر میزها رفته و آهنگ محبوب مردم را می‌نوازد. وقتی سر میز شما می‌آیند تنها راهی که میزتان را ترک کنند این است که به آنها مقداری پول بدهید. Pincér! (پیشخدمت!) برای صدا کردن پیشخدمت، به چشم‌های وی نگاه کنید، دستتان را بالا برده و دوباره بگویید Pincér!

پول پرداخت کردن در مجارستان

توصیه می‌شود که همیشه با خودتان پول نقد داشته باشید گرچه اکثر مکان‌ها کارت خوان دارند. اگر مایل اید رسید دریافت کنید، کافیست بگویید:

 Áfás számlát kérek/ مایل‌ام رسید داشته باشم.

انعام دادن در مجارستان

حق سرویس معمولا در صورت حساب ذکر نمی‌شود. لذا مرسوم است مقداری borravaló (انعام) بدهید که معمولا بین 10 تا 15 درصد است. مجارها انعام را روی میز نمی‌گذارند بلکه هنگام حساب کردن غذا آن را به پیشخدمت می‌دهند. اگر می‌خواهید پیشخدمت باقی پول را پیش خود نگهدارد کافی است بگویید: Köszönöm یا می‌توانید منتظر بمانید تا بقیه پول را به شما بدهد و بعد انعام بدهید و در انتها بگویید Köszönöm. انعام دادن در مجارستان بسیار معمول است (گرجه برخی اوقات کمتر از 10 درصد است) مجارها به رانندگان تاکسی، پیشخدمت‌ها، آرایشگرها، کارمند پمپ بنزین، کارمندان هتل، کارمند رختکن، روزنامه فروشی‌ها، دکترها، پرستارها و غیره انعام می‌دهند.

کافه‌ها در مجارستان

مجارها بسیار علاقه‌منداند یکدیگر را جایی ببینند که بتوانند در حال گپ زدن کیک و قهوه بخورند و یا نوشیدنی بنوشند. Kávéház, cukrászda, presszó یا eszpresszó معمول‌ترین کلمات برای کافه هستند.

مکان‌هایی برای نوشیدنی در مجارستان

معمول‌ترین کلمات برای پاب kocsma یا italbolt است. این دو بیشتر مکان‌هایی مناسب کارگران است که آنجا همه رقم نوشیدنی الکلی سرو می‌کنند. Söröző مشابه‌ترین مکان به پاب است. Borozó هم یک بار نوشیدنی است، با اندکی تفاوت از آنچه که در غرب وجود دارد.

کتاب آموزش زبان مجاری به فارسینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:34 ب.ظ

رستوران مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:29 ب.ظ

رستوران مجاری

رستوران مجاری

رستوران مجاری - در مجارستان فضاهای بسیاری وجود دارد که می‌توان در آنجا غذا خورد.Étterem  معمول‌ترین کلمه برای رستوران است. گرچه، شما ممکن است به vendéglő بروید، این هم رستوران است، اما معمولا ارزان‌تر، یا csárda که مسافرخانه‌های حاشیه شهر است و فضایی روستایی دارد. اگر دانش‌آموزید و دنبال غذایی ارزان برای خوردن می‌گردید، önkiszolgáló étterem (رستوران سلف سرویس) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر به دنبال غذایی سبک و سریع می‌گردید bisztró/ بیسترو یا  büfé/ بوفه، برای ساندویج‌های گرم و سرد انتخابی مناسب است. در pecsenyés، falatozó یا lángossütő غذاهای مخصوص مجاری سرو می‌کنند که سریع آماده می‌شود. شب هنگام، در برخی رستوران‌ها توسط کولی‌ها موسیقی زنده نواخته می‌شود. ویولن زن سر میزها رفته و آهنگ محبوب مردم را می‌نوازد. وقتی سر میز شما می‌آیند تنها راهی که میزتان را ترک کنند این است که به آنها مقداری پول بدهید. Pincér! (پیشخدمت!) برای صدا کردن پیشخدمت، به چشم‌های وی نگاه کنید، دستتان را بالا برده و دوباره بگویید Pincér!

پول پرداخت کردن در مجارستان

توصیه می‌شود که همیشه با خودتان پول نقد داشته باشید گرچه اکثر مکان‌ها کارت خوان دارند. اگر مایل اید رسید دریافت کنید، کافیست بگویید:

 Áfás számlát kérek/ مایل‌ام رسید داشته باشم.

انعام دادن در مجارستان

حق سرویس معمولا در صورت حساب ذکر نمی‌شود. لذا مرسوم است مقداری borravaló (انعام) بدهید که معمولا بین 10 تا 15 درصد است. مجارها انعام را روی میز نمی‌گذارند بلکه هنگام حساب کردن غذا آن را به پیشخدمت می‌دهند. اگر می‌خواهید پیشخدمت باقی پول را پیش خود نگهدارد کافی است بگویید: Köszönöm یا می‌توانید منتظر بمانید تا بقیه پول را به شما بدهد و بعد انعام بدهید و در انتها بگویید Köszönöm. انعام دادن در مجارستان بسیار معمول است (گرجه برخی اوقات کمتر از 10 درصد است) مجارها به رانندگان تاکسی، پیشخدمت‌ها، آرایشگرها، کارمند پمپ بنزین، کارمندان هتل، کارمند رختکن، روزنامه فروشی‌ها، دکترها، پرستارها و غیره انعام می‌دهند.

کافه‌ها در مجارستان

مجارها بسیار علاقه‌منداند یکدیگر را جایی ببینند که بتوانند در حال گپ زدن کیک و قهوه بخورند و یا نوشیدنی بنوشند. Kávéház, cukrászda, presszó یا eszpresszó معمول‌ترین کلمات برای کافه هستند.

مکان‌هایی برای نوشیدنی در مجارستان

معمول‌ترین کلمات برای پاب kocsma یا italbolt است. این دو بیشتر مکان‌هایی مناسب کارگران است که آنجا همه رقم نوشیدنی الکلی سرو می‌کنند. Söröző مشابه‌ترین مکان به پاب است. Borozó هم یک بار نوشیدنی است، با اندکی تفاوت از آنچه که در غرب وجود دارد.

کتاب آموزش زبان مجاری به فارسینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:47 ب.ظ

نام و نام خانوادگی به مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:20 ب.ظ

نام و نام خانوادگی به مجاری

név és családnév : نام و نام خانوادگی به مجاری - در مجارستان نام‌خانوادگی در اول ظاهر می‌شود و در ادامه نام اضافه می‌شود، مانند:

Nagy Istvan, Kovacs Erzsebet

در حالی که اسامی خارجی بصورت عادی (ابتدا نام سپس نام‌خانوادگی) بکار می‌روند مانند Robert Stuart

آقا به مجاری :

عنوان "آقا"(.Mr) در مجاری "úr" است و پس از نام‌خانوادگی اشخاص آورده می‌شود. مانند Nagy úr که البته این عنوان مانند زبان انگلیسی یا فارسی کاربرد زیادی در مجاری ندارد. بدین معنی که مثلا اگر کسی را Nagy Istvan صدا کنیم (نام‌خانوادگی + نام) کاملا مودبانه است.

خانم در مجاری:

"خانم" (Mrs.) در مجاری "-né" گفته می‌شود، و به نام‌خانوادگی همسر و یا در انتهای نام متصل می‌شود. همسرِ آقای Nagy Istvan بصورت Nagyné یا Nagy Istvanné می‌آید. کلمه دوشیزه (Miss) کلمه‌ای از مد افتاده در مجارستان تلقی می‌شود. و به ندرت استفاده می‌شود. همچنین کلمه معادلی برای Ms (وقتی ندانیم خانمی ازدواج کرده است یا خیر) در زبان مجاری وجود ندارد.

 نام و نام خانوادگی به مجاری - اگر می‌خواهید کسی را نام ببرید می‌توانید از اسم کوچکشان استفاده کنید. که به شکل رسمی و یا غیررسمی می‌آید. زنان مسن را néni به معنای عمه (خاله) و مردان مسن را bácsi به معنای عمو (دایی) صدا می‌کنند. همچنین این عنوان‌ها می‌توانند با اسامی افراد هم آورده شوند. بطور مثال یک مرد مسن را که Kis Lajos نام دارد می‌توان Kis bácsi یا Lajos bácsi صدا کرد، همسرش Kati را نیز می‌توان Kis néni یا Kati néni صدا کرد. همچنین کلمات Néni و bácsi توسط بچه‌ها برای صدا کردن بزرگسالان استفاده می‌شود.

 شما:  ön,önök,maga,maguk, te,ti

تمامی کلمات بالا معنی "شما" می‌دهد. در موقعیت‌های رسمی از ön استفاده می‌شود. (زمانی که با یک نفر صحبت می‌کنید) و از önök زمانی که با بیشتر از یک شخص صحبت می‌شود استفاده می‌شود. (حالت جمع). مثلا در بخش کنترل گذرنامه، در پذیرش هتل، زمانی که پولی را تبدیل می‌کنید و غیره. این دو شکل در تبلیغ‌ها و پیام‌های بازرگانی، جزوات آموزشی و نیز زمانی که مشتریان را در یک کار تجاری خطاب قرار می‌دهید قابل استفاده‌اند.

Maga (مفرد) و magnuk (جمع) رسمی هستند. این کلمات در بین بزرگسالانی که همدیگر را به خوبی نمی‌شناسند استفاده می‌شوند.

Te (مفرد) و ti (جمع) زمان صحبت با کودکان، دوستان و اعضای خانواده استفاده می‌شود. استفاده از این شکل در بین جوانان بسیار محبوب است و در حال گسترش و استفاده بین افراد مسن‌تر نیز می‌باشد.

افرادی که همدیگر را maga صدا می‌کنند بعد از مدتی می‌توانند تصمیم بگیرند که همدیگر را te خطاب کنند. گاهی مجاری‌ها بصورت سنتی، به هنگام جشن دستانشان را به دستان همدیگر حلقه کرده و نوشیدنی می‌نوشند. البته گاهی هم pálinka (یک نوع عرق مجاری که بین مجاری‌ها بسیار محبوب است) نوشیده و پس از اینکه یک puszi (بوسه) روی گونه یکدیگر رد و بدل کردند سلام (Szisa) می‌گویند.

اگر مطمئن نیستید، صبر کنید و ببینید که یک مجاری از چه فرمی استفاده می‌کند و شما هم همان را استفاده کنید.

آموزش گرامر زبان مجارینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:24 ب.ظ

یادگیری زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-10:10 ب.ظ

یادگیری زبان مجاری

یادگیری زبان مجاری: هرگز سعی نکنید آنچه را که می‌خواهید بگویید، ابتدا به زبان فارسی به آن فکر کرده و سپس سعی کنید آن را به زبان مجاری ترجمه کنید. این کار عملی بشدت بیهوده و عبث است. سعی کنید مجاری فکر کنید. هرچند با بکار بردن لغات و گرامر بسیار ساده‌ای که آموخته اید، کم‌کم پیشرفت خواهید کرد.

 بخاطر داشته باشید: همیشه قرار نیست تک‌تک لغاتی که یک مجاری به شما می‌گوید متوجه شوید. بنابراین سعی کنید لب کلام را با دانستن معنی لغات اصلی دریابید. کم‌کم به یادگیری سایر لغات بیاندیشید. یادگیری یک زبان جدید کمی شبیه یادگیری یک ساز موسیقی است. یادگیری تنها بخش کوچکی از آن ولی بصورت مستمر به مراتب مفیدتر از یادگیری تمام موارد بصورت هر از چند گاه است. سعی کنید هر روز زمانی را هرچند بسیار اندک به مطالعه زبان مجاری بپردازید. بخاطر داشته باشید که یادگیری یک زبان یک سرگرمی واقعی است. ولی نیاز به سعی و همت و صرف زمان دارد.


یادگیری زبان مجاری


زمانی که با قسمت‌های سخت یک زبان مواجه می‌شوید مثبت فکر کنید. یادگیری یک زبان جدید ورود به یک دنیای تازه است، می‌توانید دوستان جدیدی پیدا کنید. فرهنگ جدیدی بیاموزید و یا حتی مسیر زندگیتان عوض شود. پس در یادگیری جدی باشید. هر زبان جدیدی بازتاب نحوه متفاوتی از طرز تفکر است که همیشه منطقی نیست . پس سعی نکنید یک توجیه منطقی برای هر پدیده‌ای که با آن مواجه می‌شوید پیدا کنید. فقط آن را بعنوان یک قانون، همانطور که هست قبول کنید.

بخاطر بسپارید که شما بومی مجارستان نیستید. پس داشتن لهجه‌ای متفاوت و یا اشتباه در سخن گفتن کاملا طبیعی است. سعی کنید بهترین تلاشتان را ارایه دهید. ولی بدانید که هدف، فهمیدن و فهمیده شدن است نه بدون اشکال بودن.

و سرانجام فراموش نکنید: آن هنگام که چیزی را به زبان مجاری می‌گویید برنده‌اید. مجاری‌ها به صحبت کردن خارجی‌ها به زبان مجاری عادت ندارند. اغلب آن‌ها وقتی تلاش شما را برای یادگیری زبان مجاری ببینند، بسیار مشتاق شده و تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

خرید کتاب آموزش زبان مجاری به فارسی

www.zabanmajari.irنظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 10:46 ب.ظ

بهتر آموختن زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-09:43 ب.ظ

بهتر آموختن زبان مجاری

در اینجا به ذکر چند پیشنهاد برای هرچه بهتر آموختن زبان مجاری می‌پردازم، امتحان کنید و خواهید دید که بهترین نتیجه را خواهید گرفت.


یادگیری لغات:

لغات و اصطلاحات جدید را چندین بار با صدای بلند تکرار کنید. وقتی حدود ده تا از آنها را یاد گرفتید سعی کنید معانی دقیق آن‌ها در زبان فارسی را بیابید و سپس برعکس عمل کنید. هر اصطلاح را چندین بار بنویسید و همزمان با صدای بلند تکرار کنید (نوشتن به شما کمک می‌کند تا آنها را بخاطر بسپارید)، می‌توانید لغات مجاری را که می‌بایست یاد بگیرید بر روی کارت‌های مجزایی بنویسید و معنی فارسی آنها را نیز در پشت همان کارت بنویسید. به یک طرف کارت نگاه کرده و سعی کنید طرف دیگر را به یاد بیاورید. (فِلَش کارت)

مطالعه گرامر:

بهتر آموختن زبان مجاری - بجای اینکه صرفاً قوانین انتزاعی گرامر را یاد بگیرید همیشه مثال‌های داده شده را یاد بگیرید. این کار به شما می‌آموزد که قانون مربوطه را بهتر بخاطر سپرده و هرجا لازم است استفاده کنید. به یاد داشته باشید که فهمیدن گرامر تنها پله اول است، زمانی که به زبان مادری خود صحبت می‌کنید نیازی نیست فکر کنید که چه ساختاری را استفاده کنید. برای اینکه همین کار را بر روی یک زبان خارجی انجام دهید نیاز به تمرین بسیار دارید. بنابراین، وقتی می‌بینید هنوز ساختارهای استفاده شده در بخش قبلی را با دل و جان یاد نگرفته اید، هیچ وقت برای رفتن به بخش بعد عجله نکنید، یعنی تا زمانی که قادر باشید با استفاده از ساختار جدیدی که یاد گرفته اید خودتان جملات جدید بسازید، در غیر اینصورت حتی اگر کتاب را تمام هم بکنید همیشه با ساختن جمله مشکل خواهید داشت. خوبیِ مطالعه در منزل این است که زمانتان را خودتان تعیین می‌کنید و وقت بیشتری بر روی درس‌های دشوارتر می‌گذارید.

مطالعه مکالمه‌ها و متون:

ابتدا تمامی جملات را بلند تکرار کنید. سپس فرض کنید که شما یک مجاری هستید و تمام مکالمه یا متن را بازی کنید، نقش تمامی شخصیت‌ها را بازی کنید.

بهبود بخشیدن به تلفظ و درک شما از زبان مجاری:

بهتر آموختن زبان مجاری- سعی کنید در کلاس‌های زبان مجاری شرکت کنید و یا با مجاری‌ها صحبت کنید. اگر دسترسی ندارید سعی کنید به پادکاست‌ها و یا اخباری که به زبان مجاری است گوش دهید، اگر بسیاری از آن را متوجه نمی‌شوید نگران نشوید، فقط به زبان مجاری گوش دهید حتی اگر مشغول انجام کار دیگری هستید تا به ریتم، تلفظ، زیر و بمِ صدای لغات عادت کنید. هنگامی که نقش شخصیت‌ها را بازی می‌کنید و یا از روی کتاب می‌خوانید صدای خود را ضبط کنید و سپس آن را با صدای گوینده در دیسک فشرده همراه کتاب مقایسه کنید. روی بهبود بخشیدن به یک چیز تمرکز کنید: تلفظ، نحوه ادای کلمات و استرس روی سیلاب‌های درست در هر کلمه.

بهبود روان‌خوانی زبان مجاری :

زمانی که یک لغت یا عبارت جدید را یاد می‌گیرید همیشه سعی کنید آن را توسط خودتان در جمله‌ای استفاده کنید. در سطوح پیشرفته‌تر سعی کنید لغاتی هم‌معنی نیز پیدا کرده و استفاده کنید، اگر نتوانستید سعی کنید معنی آن‌ها را به زبان مجاری بیان کنید.

با فکر کردن تمرین کنید، بدین معنی که حتی اگر زمان اندکی برای آموختن زبان مجاری دارید همواره عادت کنید اسامی اشیاء دور و برتان را به زبان مجاری با خودتان تکرار کنید، مثلاً زمانی که سر کار می‌روید، زمانی که منتظر اتوبوس هستید و یا زمانی که لباس‌هایتان را می‌شویید. در ابتدا تنها باید مکالمه‌ها یا متون را تکرار کنید و سعی کنید جملات مشابهی بسازید. بعدها خواهید توانست کاری را که مشغول انجام آن هستید را به زبان مجاری بگویید و یا فقط سعی کنید به مجاری فکر کنید تا به زبان فارسی. در ابتدا ممکن است برایتان اندکی سخت باشد ولی پس از مدتی با عادت کردن به آن آسانتر می‌شود.

مکالمه‌ها، متون و یا گفتگوها و آنچه را که در بخش تمارین آمده، با جان و دل یاد بگیرید. مسلما در زندگی واقعی قادر نیستید دقیقا عین همان جملات را استفاده کنید ولی این کار به شما کمک می‌کند تا جملاتی کاملا مشابه و هم معنی بسازید. حتی اگر در حالت عادی انسان کم حرفی هستید و معمولاً پاسخ کوتاه به سوالات می‌دهید، در این کتاب سعی کنید جواب تمارین را کامل بدهید.

آموزش گرامر زبان مجارینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 09:47 ب.ظ

آموزش زبان مجارستانی - گام به گام مطالعه کتاب خود آموز زبان مجاری

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی
جمعه 4 اسفند 1396-09:25 ب.ظ


آموزش زبان مجارستانی - گام به گام مطالعه کتاب خود آموز زبان مجاری

 • خلاصه ذکر شده به زبان فارسی را بخوانید تا متوجه هدف اصلی آن بخش شوید.
 • با کمک لغات داده شده قسمت مکالمه را با دقت مطالعه کنید.
 • در فصل دوم، بعد از خواندن مکالمه، ابتدا نگاهی به لغات و اصطلاحات آورده شده در کادر بیاندازید و سعی کنید معنی سایر لغات آورده شده در متن را حدس بزنید، اگر نتوانستید به فرهنگ لغت مجاری ـ فارسی در انتهای کتاب مراجعه کنید.
 • اطلاعات تاریخی و قومی مرتبط را بخوانید.
 • برای یادگیری ساختار اصلی گرامری به بخش گرامر مراجعه کنید.
 • به بخش مکالمه بازگردید و مطمئن شوید که کاملاً آن را فراگرفته‌اید.
 • به سوالات بروید و خودتان را تست کنید که چه میزان از آن بخش را یاد گرفته‌اید. جواب‌های خود را در بخش "پاسخ سوالات" تصحیح کنید.
 • خود را به جای شخصیت‌ها قرار داده و مکالمه را اجرا کنید.
 • تمارین را انجام داده و پس از چک کردن جواب‌ها مطمئن شوید که چرا آن‌ها پاسخ‌های صحیح بوده‌اند.
 • در آخر، با انجام بخش "آیا متوجه می‌شوید" خودتان را تست کنید. پس از آن مجددا تمرین کنید. سپس توضیح مختصر آورده شده به زبان فارسی را خوانده و شروع به خواندن متن کنید و سعی کنید آن را بفهمید. از همان ابتدا سعی کنید معنی لغات آورده نشده در انتهای متن را حدس بزنید و تا جای ممکن از فرهنگ لغتِ انتهای کتاب استفاده نکنید. اگر واقعا نتوانستید به سراغ آن بروید. با پاسخ به سوالات انتهایی آنچه را که یاد گرفتید محک بزنید. پاسخ‌های خود را تصحیح نموده و با قرار دادنِ خود به جایِ شخصیت‌ها کل متن را دوباره اجرا کنید.

چطور این کتاب را به همراه دیسک فشرده ارایه شده مطالعه کنید:

دیسک فشرده ارایه شده به همراه این کتاب به شما کمک می‌کند تا علاوه بر یادگیری هرچه بهتر تلفظ با لهجه زبان مجاریِ روز آشنا شوید.

دیسک فشرده شامل بخش تلفظ، مکالمه در هر درس و تمارین شفاهی شامل اصطلاحاتی که در درس با آن مواجه شده‌اید می‌باشد. دیسک فشرده حاوی بخش "آیا متوجه می‌شوید" نیز می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود که هر بخش درفصل اول را با گوش دادن به فایل صوتی مربوط به مکالمه در همان حال که آن را از روی کتاب می‌خوانید آغاز کنید. زمانی که مفهوم عمومی و اصلی را دانستید دوباره به آن گوش دهید ولی این بار بدون نگاه کردن به کتاب. به تلفظ، طرز قرائت و زیر و بم صدای گوینده با دقت گوش دهید و سعی کنید جمله به جمله آن‌ها را تقلید کنید.

آموزش زبان مجارستانی - در فصل دوم ممکن است به خوبی متوجه شوید که بدون نگاه کردن به کتاب و فقط با گوش دادن به صدای گوینده قادر به فهمیدن مطالب هستید. هرچه بیشتر به صدای گوینده گوش داده و سعی کنید آن را تقلید کنید، بهتر است.

نخست به دقت روی الفبا و تلفظ حروف کار کنید. زبان مجاری یک زبان فونتیک است بدین‌معنا که همان‌طور که نوشته می‌شود خوانده می‌شود. لذا به محض اینکه آموختید چطور حروف الفبا را تلفظ کنید تقریبا می‌توانید هر چیزی را بخوانید. خواندن به زبان مجاری را با انجام تمارین آورده شده در انتهای "بخش تلفظ" تمرین کنید.

از اینجا به بعد هر بخش از کتاب آموزش زبان مجارستانی دارای الگوی زیر است:

توضیح کوتاهی به زبان فارسی شامل اینکه قرار است در این بخش چه کاری انجام دهید.

مکالمه:

مکالمه بخش اصلی هر درس است بنحوی که در صحبت کردن روزمره با تمامی اصطلاحات و ساختارهای گرامری آمده در این بخش مواجه خواهید شد.

لغات داخل کادر:

در فصل اول، شامل تمامی لغات و اصطلاحات ذکر شده در مکالمه می‌باشد ولی در فصل دوم صرفا شامل لغات و اصطلاحات مهمی است که نیاز دارید لب کلام را متوجه شوید، سایر لغات در فرهنگ لغتِ مجاری ـ فارسی در انتهای کتاب آمده است، و دلیل آن این است که شما را به آموختن لغات در متن تشویق نماید.

سوالات:

به سه دسته تقسیم می‌شوند شامل صحیح یا غلط؟ سوالات تکمیلی و سوالات چند جوابی. این سوالات به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید آیا به درستی مکالمه مذکور را یاد گرفته‌اید یا خیر.

اطلاعات:

شامل اطلاعات تکمیلی در خصوص مجارستان و مجاری‌هاست که مرتبط با همان مکالمه می‌باشد. همچنین این بخش، توضیحی در خصوص اصطلاحات خاص آورده شده در آن مکالمه می‌دهد.

گرامر:

این بخش ساختار اصلیِ گرامری استفاده شده در مکالمه را شرح می‌ دهد. از آنجا که این کتاب برای زبان شناسان نوشته نشده  خیلی وارد جزییات نمی‌شود. گرامر بصورت ساده و روان توضیح داده شده است. در اینجا مواردی که غیر قابلِ چشم‌پوشی است و بعدا ممکن است با آنها مواجه شوید شرح داده شده‌اند. در فصل اول تنها ساختارهای ساده توضیح داده شده‌اند. اگر می‌خواهید زبان مجاری را بصورت عمیق فراگیرید کلیه مواردِ مورد نیازتان در فصل دوم توضیح داده شده‌اند.

تمرین:

این بخش به تحکیم یادگیری لغات و گرامری که در هر بخش می‌آموزید کمک می‌کند. همچنین به شما کمک می‌کند که خود را محک زده و ببینید آیا قادرید در شرایط مشابه مواردی را که آموخته‌اید بکار ببرید یا خیر. پاسخ تمارین در انتهای کتاب در بخش "کلید تمارین" آورده شده است.

آیا متوجه می‌شوید:

در انتهای هر فصل با یک مکالمه یا متن مواجه خواهید شد، که بر مبنای موضوعی مشابه مکالمه همان بخش بوده و شامل لغات و گرامر بیشتری از همان دست است.

بنابراین محک خوبی است تا متوجه شوید چه اندازه مفاهیم آن درس را فراگرفته‌اید. بلافاصله پس از آن، لغات و اصطلاحات اصلی و لازم بکار رفته در متن یا مکالمه آمده است.

سایر لغات را می‌توانید در فرهنگ لغتِ مجاری ـ فارسی در انتهای کتاب پیدا کنید. همچنین در انتهای این مکالمه یا متن سوالاتی پرسیده شده که به درک مطلب بهتر خواننده کمک می‌کند.

آموزش زبان مجارستانی:

در حقیقت این کتاب یک دوره عملی و مناسب کسانی است که کاملا مبتدی بوده و تاکنون هیچ زبانی را فرانگرفته‌اند همچنین برای کسانی که به هر منظوری قصد سفر به مجارستان را داشته و تمایل به برقراری ارتباط در شرایط و مکان‌های مختلف دارند.

به عنوان مثال، در این کتاب خواهید آموخت چطور در مورد خودتان اطلاعات بدهید و یا سوالات مشابهی از دیگران بپرسید، چگونه در رستوران غذا سفارش بدهید، چگونه در خیابان آدرس بپرسید، چطور تمایلات، عدم تمایلات، توافق و یا عدم توافق خود را ابراز کنید، چگونه عذرخواهی کنید، چگونه دعوت کسی را بپذیرید یا رد کنید و سایر موارد.

همچنین دوره آموزش زبان مجارستانی شما را تا حدودی با تاریخچه و آداب و رسوم مردم در کشور مجارستان آشنا می‌کند.

اجازه بدهید فرض کنیم شما برای یک سفر تفریحی و یا کاری کوتاه‌مدت به مجارستان سفر می‌کنید و تمایل دارید یک مقدار، هرچند بسیار اندک و ساده از زبان مجاری را بیاموزید تا به هنگام بازدید از مجارستان حس دلپذیر و خوشایندی بهتان دست بدهد. بدین منظور کافی است تنها فصل اول از این کتاب را مطالعه کنید که شما را با لغات و گرامر پایه آشنا می‌کند به نحوی که بتوانید در شرایط ساده "گلیم خود را از آب بیرون بکشید".

پس از مطالعه پنج بخش از فصل اول کتاب قادر خواهید بود خودتان جملات ساده بسازید. لغاتی را که نیاز به دانستن معنی آن‌ها دارید در فصل دوم کتاب در هر بخش بصورت مجزا و در انتهای هر تمرین یا مکالمه آورده شده است.

فصل دوم مختص دانش‌آموزانی است که نیازمند دانش به مراتب بیشتری از زبان مجاری هستند. در پایان این دوره بدون شک دانش کافی برای مواجهه با بیشتر شرایط را هم در صحبت کردن و هم در نوشتن بدست خواهید آورید.

خرید کتاب آموزش زبان مجاری به فارسینظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 4 اسفند 1396 09:29 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic